Der gælder særlige regler for at kunne skyde med grovvåben i Hillerød Skytteforening.

For at skyde grovvåben uden instruktør i Hillerød Skytteforening, skal følgende ufravigelige krav være opfyldt:

  • Du skal kunne skyde 3 serier af mindst 250 point ud af 300 mulige med en kal. 22 revolver eller pistol
  • Du skal have instruktion i håndtering af grovåbnet
  • Hvis der er usikkerhed omkring din evne til at håndtere grovåbnet, vil accepten/tilladelse blive trukket tilbage