Foreningens vedtægter

Klik her

Foretningsorden

Klik her

Vandelsgodkendelse

Klik her

Coronaregler

Klik her

Betalingsservice og udmeldelsesfrist

Klik her

Sikkerhedsbestemmelser for skydning (SIKSKY)

Klik her

Bemærk at ovennævnte link også viser “Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte” som skal kendes og efterleves af ALLE skytter. Øvrige kapitler skal kendes og efterleves af foreningsledere, skydeledere, terrænskydeledere, banekommandører og lignende, i de funktioner hvor sikkerhedsbestemmelserne er relevante.

Vejledning i registrering af våben i SKV, fra dansk skytteunion (November 2018)

Klik her

SKV-vejledninger m.m. og SKV blanketter, fra DGI

Klik her

Våbenlovgivning, justitsministeriet

Klik her

Persondataforordning - Privatlivspolitik

Klik her

Grovvåben

Klik her